Reflecterende huisnummers buitengebied

Bewoonster buitengebied

Het project

In het buitengebied is het soms lastig zoeken naar woningen, zeker als je niet bekend bent. Vaak staan woningen verder van de openbare weg en zijn huisnummers niet goed leesbaar. Een goede herkenning van de woningen is met name voor nood- en hulpdiensten erg belangrijk, zeker als elke seconde telt!  

Naar het voorbeeld van “het beste idee van Udenhout” kwam een bewoonster uit het buitengebied met de oplossing in de vorm van dubbelzijdige reflecterende huisnummerbordjes. Zij benaderde de bewoners in haar omgeving en nam contact op met de gemeente om de aanpak van het idee verder uit te werken. De gemeente heeft gezorgd voor de huisnummerbordjes. De bewoners hebben de bordjes zelf op een zodanige wijze geplaatst dat deze vanaf de openbare weg goed zichtbaar zijn, vooral tijdens duisternis. Zo gaat er geen kostbare tijd verloren! Met dit initiatief zijn er 40 woningen van bordjes voorzien.

bekijk alle projecten
bekijk alle projecten

werk ook mee in boxtel

Geen specifiek initiatief? Wel hart voor je woonomgeving? Word dan meewerker! Vind je het leuk om mee te denken, mee te werken aan initiatieven? Schroom dan niet en werk mee. Samen laten we zien wat onze gemeente te bieden heeft. Meld jij je aan? Dan blijf je op de hoogte van initiatieven waarbij je wellicht kunt meewerken.

word ook meewerker