Pilot afvalscheiding Hoogheem

Initiatiefnemer

Huurdersvereniging Hoogheem

Het project

Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval bij hoogbouw is erg lastig in Nederland. Veel gemeenten beginnen er dan ook niet aan. Guus Eltink, voorzitter van de huurdersvereniging Hoogheem dacht daar heel anders over: “Afval bestaat niet en wat we wegdoen heeft nog altijd waarde en is geschikt voor hergebruik”. In het voorjaar 2016 benaderde hij de gemeente en de woningstichting met dit idee om het samen uit te werken. Zo ontstond een projectgroep met leden van de huurdersvereniging, Sandra Biemans en Nanko Zomers van de woningstichting en medewerkers van de gemeente, aangevuld met een professional op het gebied van communicatie en afvalverwerking. Naast communicatie, promotie en opstellen van plan van aanpak zijn ook inzamelbedrijven actief benaderd om mee te denken.

30 november 2016 is gestart met de gescheiden inzameling van plastic, papier, metaal, textiel en elektronica bij de ca. 500 huishoudens van de zeven flats. Met de opbrengst wil de huurdersvereniging activiteiten voor de bewoners van Hoogheem organiseren. De pilot duurt een jaar waarin we de resultaten bijhouden en periodiek aan de bewoners presenteren in de hoop dat men nog beter gaat scheiden. Naast de interesse vanuit andere hoogbouwlocaties binnen Boxtel is er ook landelijke belangstelling voor dit project. 

bekijk alle projecten
bekijk alle projecten

werk ook mee in boxtel

Geen specifiek initiatief? Wel hart voor je woonomgeving? Word dan meewerker! Vind je het leuk om mee te denken, mee te werken aan initiatieven? Schroom dan niet en werk mee. Samen laten we zien wat onze gemeente te bieden heeft. Meld jij je aan? Dan blijf je op de hoogte van initiatieven waarbij je wellicht kunt meewerken.

word ook meewerker