Vervangt dit portal de gemeentelijke website www.boxtel.nl?

Nee, de portal wordt naast de gemeentelijke website ingezet. Ook naast onze social media kanalen (YouTube, Instagram, Twitter, Facebook).Wat wil de gemeente bereiken met dit portal?

Meer mensen de gelegenheid geven om hun ideeën voor het voetlicht te brengen en te delen. We kunnen als gemeente dan inspelen op behoeften die echt vanuit de samenleving zijn ontstaan. Ook biedt dit portal de mogelijkheid om te laten zien waar we samen onze schouders onder zetten.Wat is een wijkmakelaar

De wijkmakelaar is bij de gemeente het eerste aanspreekpunt (oftewel ‘de ingang’) voor nieuwe bewonersinitiatieven. De wijkmakelaar is een verbinder, niet alleen tussen gemeente en bewoners met initiatieven, maar ook tussen bewoners onderling.Kan ik de wijkmakelaar bellen?

Ja, dat kan.

Voor Centrum-Breukelen (inclusief Ladonk-Vorst), Selissenwal en Munsel-Selissen:
Werner van der Velden
T: (0411) 655 262 of 06 37 00 31 41

Voor Lennisheuvel, Liempde en Boxtel-Oost:
Hans Mols
T: (0411) 655 256 of 06 37 70 82 43